Polityka Prywatności

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w sklepie internetowym www.venauniformy.pl („Sklep”) jest Magdalena Mieszała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Vena Magdalena Mieszała” z siedzibą we Wrocławiu (54-117), ul. Królewiecka 149 B/C, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 894-254-25-67, REGON: 020787415.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer telefonu 531 078 826, pod adresem e-mail info@venauniformy.pl, pisemnie na adres: 54-117 Wrocław, ul. Królewiecka 149 BC.

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane użytkowników Sklepu (tj. posiadających indywidualne konto w Sklepie) i dane Kupujących nie będących użytkownikami Sklepu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostaw, dane karty płatniczej, dane związane z rachunkiem, numer telefonu, historię zamówień oraz inne dane przez nich podane
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Sklepie, głównie za pośrednictwem właściwych formularzy dostępnych w Sklepie i w zakresie z nich wynikającym, w celu:
 • wykonywania zawartych z Tobą umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu oraz do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem takich umów (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));
 • w celu prowadzenia Twojego konta w Sklepie, w związku z rejestracją w Sklepie i akceptacja regulaminu Sklepu określającego warunki funkcjonowania Sklepu - w odniesieniu do osób, które dokonały rejestracji w Sklepie i zaakceptowały właściwy regulamin Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji Twojej prośby o kontakt i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • marketingowym, w szczególności w celu przesyłania newslettera, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu towarów oferowanych w Sklepie. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Sklepu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartych z Tobą umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu i w związku z rejestracją w Sklepie, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów informacyjnych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.
 2. W przypadku zapisania się przez Ciebie na otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych, w tym newsletter, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Sklepu, w tym w związku z rejestracją w Sklepie, przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.

§ 3. Twoje Prawa

 1. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej nam zgody.
 2. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres info@venauniformy.pl, telefonicznie pod numerem  531 078 826, lub pisemnie na adres: 54-117 Wrocław, ul. Królewiecka 149 BC.
 3. Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. Odbiorcy danych

Nie udostępniamy podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem Sklepu, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu realizacji umów sprzedaży towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu lub w celu zapewnienia obsługi Sklepu, to jest podmiotom, które będą świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w Sklepie (w szczególności General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.), dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych lub z zakresu rozwiązań IT, dostawcom usług płatniczych, w celu realizacji płatności z tytułu świadczenia usług z wykorzystaniem Sklepu (w szczególności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu), a także z wyjątkiem podmiotów, którym mamy obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Bezpieczeństwo

W Sklepie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL, system IT Sklepu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

§ 6. Pliki Cookies

 1. Podczas przeglądania Sklepu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
 2. Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
 3. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Sklepu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.
 4. Jako użytkownik Sklepu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Sklepowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Sklep. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 5. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Sklepu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Sklepu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Sklepie. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się w Sklepie, poinformujemy Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzez umieszczenie informacji o zmianie w zasobach Twojego konta w Sklepie.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.
 3. Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.